L’art del seguiment i monitorització d’obres: la màgia del Time-Lapse amb drons

El seguiment i monitoratge d’obres és una part fonamental en la gestió de projectes de construcció i desenvolupament d’infraestructures. Tradicionalment, aquest procés requeria un esforç considerable en termes de temps i recursos humans per capturar imatges i vídeos que documentessin el progrés de l’obra al llarg del temps. No obstant això, gràcies a la combinació de l’art del Time-Lapse i la tecnologia dels drones, s’ha aconseguit una forma fascinant i eficient de capturar l’avanç de les obres.

El Time-Lapse és una tècnica fotogràfica que consisteix a capturar imatges a intervals regulars i reproduir-les en seqüència a una velocitat accelerada, creant així una il·lusió de moviment ràpid. Aquesta tècnica s’ha utilitzat durant dècades per mostrar la transformació de paisatges, el creixement de les plantes i altres processos que succeeixen al llarg del temps. Ara, amb l’ajuda dels drones, el Time-Lapse ha donat un salt qualitatiu al permetre capturar imatges des d’angles i perspectives úniques.

L’ús de drones en la captura d’imatges per al Time-Lapse ofereix nombroses avantatges. En primer lloc, la capacitat de vol dels drones permet obtenir preses aèries panoràmiques que abasten una àmplia àrea de l’obra en construcció. Això proporciona una visió global del progrés i permet apreciar la transformació d’un lloc en particular de manera impressionant.

A més, els drones poden volar a altures precises i capturar imatges d’alta resolució, garantint la qualitat i detall de les imatges en el Time-Lapse. Aquestes imatges nítides i detallades ajuden a documentar amb precisió cada etapa de l’obra, cosa que resulta especialment útil per a fins de seguiment i monitoratge.

Una altra avantatge important de l’ús de drones en el Time-Lapse és la flexibilitat i capacitat d’adaptació. Els drones poden volar en diferents moments del dia i en condicions climàtiques diverses, permetent capturar imatges en diferents situacions i destacar els canvis que ocorren al llarg del temps. Això proporciona una visió completa i detallada de l’evolució de l’obra, des de l’alba fins al capvespre, des de dies assolellats fins a dies plujosos.

El Time-Lapse amb drones s’ha convertit en una eina inestimable en la gestió de projectes de construcció. Permet als arquitectes, enginyers i contractistes tenir una visió clara i visualment impactant del progrés de l’obra, identificar possibles problemes o retards i prendre decisions informades. A més, l’ús del Time-Lapse amb drones també ofereix una formade documentar i mostrar el treball realitzat d’una manera creativa i artística, que pot ser utilitzada per a fins de promoció i màrqueting.

En resum, l’ús de drones en l’art del seguiment i monitoratge d’obres ha revolucionat la forma com es captura i es documenta el progrés dels projectes de construcció. El Time-Lapse amb drones ofereix una perspectiva única i visualment impressionant de l’evolució d’una obra al llarg del temps. Aquesta combinació de tecnologia i art proporciona als professionals de la construcció una eina inestimable per a la gestió eficient de projectes i la presa de decisions informades. El Time-Lapse amb drones és el resultat de la màgia que sorgeix en combinar la tecnologia aèria i la tècnica del Time-Lapse, i ha demostrat ser una eina poderosa i fascinant en el camp de la construcció.

Topografia i ortofotogrametria: com els drons estan canviant el joc

La topografia i l’ortofotogrametria són dues disciplines clau en el camp de la cartografia i l’enginyeria. Totes dues s’utilitzen per obtenir dades precises sobre la forma i l’estructura de la superfície terrestre. Fins fa poc, aquestes tasques es realitzaven principalment utilitzant equips terrestres costosos i requerint una gran quantitat de treball. No obstant això, gràcies als avenços en la tecnologia dels drones, aquestes tasques s’han tornat molt més accessibles i precises.

Els drones, també coneguts com a vehicles aeris no tripulats (UAV), han revolucionat la forma en què es realitza la topografia i l’ortofotogrametria. Aquests dispositius voladors equipats amb càmeres i sensors d’alta resolució poden capturar imatges detallades i dades geoespacials de manera ràpida i eficient. Això significa que ara és possible obtenir informació precisa i actualitzada sobre el terreny d’una manera més econòmica i eficient que mai abans.

Un dels principals avantatges d’utilitzar drones en topografia i ortofotogrametria és la capacitat de cobrir grans extensions de terreny en poc temps. Els drones poden volar a altures precises i capturar imatges d’alta resolució que després es poden processar per crear models digitals del terreny, mapes d’elevació i ortofotos. Aquestes dades són fonamentals per a una àmplia gamma d’aplicacions, des de la planificació urbana i la gestió del medi ambient fins a la construcció d’infraestructures i l’agricultura de precisió.

A més de la seva eficiència en termes de temps i cobertura, els drones també ofereixen una major precisió en la recopilació de dades. Els sensors i càmeres d’alta qualitat utilitzats en els drones capturen imatges detallades i precises, el que resulta en models tridimensionals més precisos i ortofotos d’alta resolució. Això permet als professionals de la topografia i l’ortofotogrametria realitzar mesuraments i anàlisis més precisos, millorant així la presa de decisions i la planificació de projectes.

Un altre aspecte destacat dels drones en topografia i ortofotogrametria és la seva capacitat per accedir a àrees de difícil accés o perilloses. Aquests dispositius poden volar sobre terrenys accidentats, zones de difícil accés o fins i tot àrees perilloses com ara esllavissades de terra o volcans actius, proporcionant dades i anàlisis valuosos sense posar en perill la seguretat dels professionals.

En resum, els drones estan canviant el joc en el camp de la topografia i l’ortofotogrametria. Aquests dispositius estan fent que aquestestasques siguin més accessibles, eficients i precises que mai abans. Des de la captura de dades geoespacials fins a la generació de models digitals del terreny i ortofotos d’alta resolució, els drones estan revolucionant la manera com s’obtenen i s’utilitzen les informacions sobre la superfície terrestre. Aquests avenços tecnològics obren noves possibilitats en diversos camps, des de l’enginyeria i la planificació urbana fins a la gestió del medi ambient i l’agricultura de precisió.

Innovació en immobiliària: Fotografia i vídeo amb drones

En el competitiu mercat immobiliari, destacar entre la multitud pot marcar la diferència a l’hora de vendre una propietat. La tecnologia dels drones ha arribat per revolucionar la forma en què es presenten els immobles, oferint una perspectiva única i atractiva per als possibles compradors. La fotografia i el vídeo amb drones s’han convertit en eines imprescindibles per elevar les llistes d’immobles i captar l’atenció dels compradors.

L’ús de drones en la fotografia i el vídeo immobiliari ofereix nombroses avantatges. En primer lloc, permet obtenir imatges i preses aèries que mostren la propietat des d’una perspectiva única. Aquestes imatges aèries ressalten la ubicació, la grandària i la distribució de la propietat, proporcionant una visió completa i detallada de tot l’entorn. Els possibles compradors poden apreciar la disposició dels jardins, les àrees de recreació properes i altres aspectes importants que influeixen en la seva decisió de compra.

A més, la fotografia i el vídeo amb drones permeten mostrar l’exterior de la propietat d’una manera impressionant. Les preses aèries capturen l’arquitectura, els detalls i la bellesa de l’immoble des d’angles inabastables amb altres mètodes tradicionals de captura d’imatges. Això crea un impacte visual que destaca la propietat davant d’altres en el mercat i desperta l’interès dels possibles compradors.

Una altra avantatge significativa d’utilitzar drones en la fotografia i el vídeo immobiliari és la possibilitat de mostrar la proximitat de la propietat a llocs d’interès. Amb preses aèries, es poden ressaltar les característiques del veïnat, com ara parcs, centres comercials o zones turístiques properes. Això permet als possibles compradors tenir una millor comprensió de l’entorn i visualitzar com seria viure en aquest lloc.

La innovació en la fotografia i el vídeo amb drones no només es limita a les imatges estàtiques, sinó que també permet la creació de vídeos immersius i recorreguts virtuals. Aquests vídeos ofereixen als possibles compradors l’experiència d’explorar la propietat com si estiguessin presents físicament. Poden desplaçar-se per les diferents habitacions, apreciar els detalls i tenir una idea clara de l’espai i la distribució de la propietat.

En resum, la innovació en la fotografia i el vídeo immobiliari amb drones ha obert noves possibilitats per elevar les llistes d’immobles i oferir als possibles compradors una experiència única. Aquestes tecnologies permeten capturar imatges i vídeos impressionants des de perspectives aèries, ressaltant la bellesa i les característiques de les propietats. Els compradors potencials poden tenir una visió més completa i detallada de les propietats, la qual cosa facilita la presa de decisions. La fotografia i el vídeo amb drones s’han convertit en una eina indispensable per als agents immobiliaris que busquen destacar en el mercat i atreure els compradors amb una presentació visualment impactant.

Enregistrament de vídeo i filmació aèria amb drones: Revolucionant la indústria audiovisual

L’enregistrament de vídeo i filmació aèria amb drones ha revolucionat la indústria audiovisual en els últims anys. Aquests dispositius voladors, equipats amb càmeres d’alta resolució, han obert un ventall de possibilitats creatives i tècniques per a cineastes, fotògrafs i productors de continguts. En aquest article, explorarem les avantatges, aplicacions i consideracions legals de l’enregistrament de vídeo i filmació aèria amb drones.

Avantatges de l’enregistrament de vídeo i filmació aèria amb drones

 1. Perspectives úniques: Els drones permeten capturar imatges des de angles i perspectives que abans eren inabastables o requerien costosos equips i grues. Aquesta capacitat de volar i moure’s amb precisió en l’espai aeri dóna als creadors de contingut una eina versàtil per aconseguir preses impressionants i dinàmiques.
 2. Cost reduït: En comparació amb els helicòpters i avions tradicionals, els drones són una opció molt més econòmica per realitzar enregistraments aèris. A més, els costos de producció es redueixen significativament al eliminar la necessitat de llogar grues o plataformes elevadores.
 3. Major accessibilitat: Els drones són dispositius portàtils i fàcils de transportar, la qual cosa permet als creadors de contingut enregistrar en ubicacions remotes o de difícil accés. Aquest avantatge és especialment útil en documentals, exploració de paisatges naturals i projectes d’arquitectura.
 4. Millora en la qualitat de les imatges: Els drones d’última generació compten amb càmeres d’alta resolució i sistemes d’estabilització que permeten obtenir vídeos i fotografies de gran qualitat, fins i tot en condicions de vent o moviment.

Aplicacions de l’enregistrament de vídeo i filmació aèria amb drones

 1. Cinema i televisió: Els drones s’han convertit en una eina indispensable en la producció de pel·lícules i programes de televisió. Permeten als directors i productors capturar seqüències d’acció, preses panoràmiques i escenes de gran impacte visual.
 2. Publicitat: La filmació aèria amb drones és ideal per crear vídeos promocionals i publicitaris, ja que aporta una perspectiva única i emocionant que captura l’atenció del públic.
 3. Esports i esdeveniments: Els drones són una eina perfecta per cobrir esdeveniments esportius i enregistrar competicions des de l’aire, proporcionant imatges dinàmiques i emocionants per als espectadors.
 4. Inspecció i seguiment d’obres: En l’àmbit del construcció, els drones permeten realitzar inspeccions i seguiments d’obres, la qual cosa facilita la monitorització del progrés i la detecció de possibles problemes.

Consideracions legals i de seguretat

És fonamental conèixer i complir amb les regulacions locals i nacionals pel que fa a l’ús de drones per a l’enregistrament de vídeo i filmació aèria. Aquestes normatives poden incloure restriccions de vol, altitud màxima, distància mínima respecte a persones i edificis, i la necessitat de comptar amb llicències i assegurances específiques.

El futur de les inspeccions d’edificis i indústries amb drons

El futur de les inspeccions industrials i d’edificis s’està escrivint a l’aire gràcies a la irrupció dels drons al sector. Aquesta revolució tecnològica està liderada per empreses com ZettaDron, que utilitza aeronaus no tripulades per dur a terme exhaustives inspeccions amb una precisió i eficiència mai vistes abans.

Antigament, les inspeccions requerien la presència física de personal tècnic, que havia de fer front a possibles riscos i situacions de difícil accés. Avui dia, els drons, equipats amb càmeres d’alta definició i diversos sensors, són capaços d’assolir els llocs més recòndits d’un edifici o planta industrial, minimitzant els riscos associats als humans.

ZettaDron ha adoptat aquesta tecnologia emergent, implementant l’ús de drons en les operacions d’inspecció. Els drons de ZettaDron proporcionen imatges detallades i en temps real de l’estructura a inspeccionar, possibilitant una anàlisi minuciosa i eficaç.

La rapidesa, la precisió i la capacitat dels drons per recopilar dades de llocs abans inaccessibles fan que siguin una eina indispensable en el futur de les inspeccions. Empreses com ZettaDron estan obrint camí cap a un futur on les inspeccions d’edificis i indústries són més segures, ràpides i eficients gràcies a l’adopció de la tecnologia de drons.

Què és un dron i com funciona?

Els drones són vehicles aeris no tripulats (UAV) de mida petita a mitjana. Tenen la capacitat de volar de forma remota i autònoma i mantenir un nivell de vol controlat i sostingut. Els sistemes aeris no tripulats o drones, combinen robòtica i aviació. Poden ser propulsats per un motor elèctric, a reacció o de combustió interna. A més, compten amb els equips més avançats: GPS, control de radars, infrarojos i càmeres d’alta resolució.

Com funcionen els drons?

Els drones funcionen com altres formes de transport aeri, com helicòpters o avions: els motors s’encenen, s’activen i les hèlixs giren per aconseguir el vol. Després, el pilot controla el vol des de terra usant un control remot. Molts drones tenen la capacitat destablir automàticament el seu rumb. Això és gràcies al GPS incorporat, que sajusta per arribar a la destinació especificada.

La ruta és gravada per càmeres i el pilot pot veure la seva imatge des de la tripulació. La majoria dels models de drones solen tenir quatre hèlixs, encara que hi ha models amb tres, sis o fins i tot vuit. Les hèlixs solen tenir pales bessones i, per mantenir l’aeronau estable a l’aire, dues hèlixs giren en una direcció i l’altra gira en direcció oposada.

Cada drone té un “controlador de vol central” que està dissenyat per mantenir l’estabilitat. A més, el dispositiu mesura la força i direcció del camp magnètic i actua com una brúixola. El controlador rep informació sobre la ubicació del dron mitjançant GPS i després envia la informació al controlador de velocitat (control electrònic de velocitat), que permet que el motor faci servir la velocitat necessària, fent que el vol sigui més segur i estable.

Perquè s’utilitzen els drones?

Els drones es poden utilitzar per a una varietat de propòsits, des de l’ús comercial fins a la inspecció i l’enginyeria d’infraestructures i l’ús recreatiu. A continuació, us enumerem alguns possibles usos dels drones:

 • Control de trànsit.
 • Medició dincendis i observacions climàtiques.
 • Defensa militar de lespai aeri.
 • Inspecció arqueològica.
 • Produccions audiovisuals.

A Zetta Dron utilitzem els drones per realitzar inspeccions en edificació i indústria, seguiment i monitorització d’obres i per a fotografia i vídeo per al sector immobiliari entre molts altres usos.

Empresa de gravacions amb Dron a Girona

Si cerques una empresa d’enregistraments amb Drone a la província de Girona, has de saber que Zetta Dron és una empresa especialitzada en tot tipus de serveis tècnics i enregistraments utilitzant drons.

T’oferim un servei adequat a les teves necessitats, professional i amb l’última tecnologia , a més d’una experiència professional de diversos anys. A Zetta Dron podreu trobar serveis de promoció, reportatge fotogràfic, vídeos promocionals de tot tipus d’esdeveniments i activitats, així com activitats esportives.

L’empresa estudiarà la solució ideal a cada petició de forma personalitzada, oferint un servei de qualitat i treballant de la mà del client amb total transparència.

Contacta amb Zetta Dron

Si vols contactar amb Zetta Dron, ho podràs fer a través de l’apartat de CONTACTE d’aquesta mateixa web.

Com ajuden en els treballs de camp els drons agricultors?

És tan àmplia la cobertura funcional dels drons, que fins al camp són utilitzats amb alta eficiència. Per això, és important saber que, en el tractament de la producció i els cultius de diversos rubros, els drones tenen un paper important.

¿Per què utilitzar drons en l’agricultura?

Els drones estan dissenyats per obtenir preses aèries professionals, aquesta característica et permetrà saber en l’àrea de l’agricultura, per exemple, si hi ha problemes de fertilitat, fuites en el sistema de reg o plagues atacant els cultius.

A continuació, enumerem els usos que pots donar-los als drones agricultors:

En la cura dels cultius

Permeten detectar i controlar la presència de mala herba, fer ús eficient de el sistema de reg i determinar la possible manca de nutrients i fertilitzants. Utilitzar drones en l’agricultura proporciona l’avantatge de conèixer en temps real i sense major esforç, les dades necessàries per aplicar cures i manteniment eficient dels cultius.

En el control de plagues

Treballs de fumigació per eradicar plagues i malalties, són possibles mitjançant la utilització de drones. La seva funció possibilita que els tècnics siguin capaços de detectar a temps possibles focus de proliferació de plagues.

A més de l’ús en l’agricultura, els drones també tenen un paper fonamental en la ramaderia. Aquests elements voladors no tripulats poden vigilar el pasturatge de bestiar, albirar el desplaçament dels bancs de peixos i, també, prendre la temperatura als animals per detectar possibles malalties.

Els drones permeten l’agricultor prendre les mesures pertinents i oportunes per solucionar els inconvenients. Parlem de l’anomenada “agricultura intel·ligent”.

Drons amb càmeres termogràfiques per a realitzar inspeccions industrials

L’avanç tecnològic aporta significativament a el món industrial. La càmera termogràfica instal·lada a drons, és una eina de gran valor per a efectuar inspeccions industrials, a causa que proporciona la presa d’imatges i vídeos de manera altament eficient en els processos.

Quins són els avantatges d’emprar càmeres termogràfiques en drons?

Les càmeres termogràfiques garanteixen l’observació de la temperatura de les superfícies sense tenir contacte directe amb aquestes. D’allí, la importància d’utilitzar-les en les inspeccions d’obres on es mereix prendre la temperatura dels elements. Tal és el cas de les inspeccions energètiques, torres d’alta tensió, aerogeneradors i horts solars, per exemple.

A continuació, enumerem una sèrie d’avantatges que proporcionen les càmeres termogràfiques a l’ésser instal·lades en drons per a efectuar inspeccions industrials:

 • Detecten fuites i avaries que difícilment són detectats a simple vista en grans obres industrials.
 • Detecten focus d’incendis forestals, fuites elèctriques i plagues en els camps.
 • Poden localitzar persones en cas de sinistres i catàstrofes.

Unit als avantatges operatives que posseeixen els drons, les càmeres termogràfiques instal·lades en aquests són capaços de realitzar efectives inspeccions en llocs que resulten de difícil accés. En tant, en el camp industrial són múltiples els avantatges de disposar de les aeronaus no tripulades per efectuar tasques d’inspecció que abans implicaven enormes riscos pel personal, o quedaven sota la intervenció d’helicòpters o avions, costosos i menys eficients.

Per això, les càmeres termogràfiques instal·lades en drons són una excel·lent inversió per aconseguir màxims resultats.

Inspeccions d’infraestructures amb drons: coneix els seus avantatges

La utilització de drons és cada vegada més emprada en diverses àrees. En l’àmbit de l’món industrial les inspeccions d’infraestructures amb drons proporcionen múltiples avantatges, amb eficiència, precisió i seguretat en els treballs.

Per què utilitzar drons en la inspecció d’infraestructures?

L’ús d’aeronaus no tripulades, els coneguts drons, està contribuint significativament en l’eficiència en inspeccions d’infraestructures des de dalt. Les empreses estan apostant cada dia més per l’ús d’aquests aparells, a causa de les múltiples avantatges que proporcionen:

Disminueixen les despeses operatives

Actualment, la presència de les aeronaus no tripulades aporta el gran benefici d’obtenir plànols aeris, des varietat d’angles, sense haver de pagar alts costos per això, el que fins llavors es limitava a l’ús d’avions i helicòpters, que a la fi de comptes resulta més costós i menys eficient.

Disminueix riscos laborals

Els drons redueixen significativament els riscos d’accidents laborals des de les altures. Abans, els inspectors tenien l’obligació de moure sobre les infraestructures per determinar els detalls i avenços de l’obra, situació que ara mereix només la gestió dels drons.

Garanteix precisió i perfecció

La mida i les característiques de l’dron permet accedir a zones de difícil accés, la qual cosa resulta molt eficaç en la inspecció d’obres d’infraestructura. L’equipament de l’dron amb càmeres termogràfiques assegura la transmissió de preses aèries de valor per l’inspector.

Dia a dia la innovació tecnològica va guanyant terreny en el desenvolupament industrial. Un clar exemple d’això és la utilització de drons en la inspecció d’obres d’infraestructura, que assegura eficiència i qualitat en els treballs que abans implicaven grans riscos per al personal.