Com es realitzen les inspeccions d’obres amb drons?

Els drons constitueixen un gran avanç tecnològic que pot ser aprofitat per a la inspecció d’obres de construcció civil. Aquests aparells permeten aportar, mitjançant preses aèries, nous punts de vista, valor afegit a les obres i processos més optimitzats.

Ús dels drons per a la inspecció d’obres

La utilització de drons en la inspecció d’obres garanteix, en primera instància, la seguretat del personal que treballa en aquests processos. A continuació, s’esmenten tres grans usos que podem donar-los:

Inspecció del progrés de les obres

Economia, flexibilitat i practicitat són alguns dels beneficis que obtenim en captar vídeos i fotografies aèries amb drons durant els processos de construcció. Això fa possible observar el progrés des de diversos punts de vista, sense utilitzar helicòpters per a tal fi.

Creació de plans

En la planificació d’obres civils, les preses aèries obtingudes amb drons permeten inspeccionar de manera més eficaç les condicions del terreny destinat a la construcció. Això resulta important per als arquitectes, perquè els permet adonar-se de detalls que podrien passar desapercebuts.

Avaluació de l’estat d’edificacions

Els drons estan perfectament dissenyats per a detectar esquerdes i defectes estructurals en edificis. Això significa un gran avantatge enfront dels riscos que implica la utilització de bastides per al personal que a simple vista solia dedicar-se a avaluar les condicions d’una estructura.

Recorda, que el primordial en l’execució de tot projecte són l’eficiència i l’eficàcia. Recórrer a la utilització de drons en la inspecció d’obres es tradueix en economia tant com en seguretat per al personal que realitza les labors.