Drons amb càmeres termogràfiques per a realitzar inspeccions industrials

L’avanç tecnològic aporta significativament a el món industrial. La càmera termogràfica instal·lada a drons, és una eina de gran valor per a efectuar inspeccions industrials, a causa que proporciona la presa d’imatges i vídeos de manera altament eficient en els processos.

Quins són els avantatges d’emprar càmeres termogràfiques en drons?

Les càmeres termogràfiques garanteixen l’observació de la temperatura de les superfícies sense tenir contacte directe amb aquestes. D’allí, la importància d’utilitzar-les en les inspeccions d’obres on es mereix prendre la temperatura dels elements. Tal és el cas de les inspeccions energètiques, torres d’alta tensió, aerogeneradors i horts solars, per exemple.

A continuació, enumerem una sèrie d’avantatges que proporcionen les càmeres termogràfiques a l’ésser instal·lades en drons per a efectuar inspeccions industrials:

  • Detecten fuites i avaries que difícilment són detectats a simple vista en grans obres industrials.
  • Detecten focus d’incendis forestals, fuites elèctriques i plagues en els camps.
  • Poden localitzar persones en cas de sinistres i catàstrofes.

Unit als avantatges operatives que posseeixen els drons, les càmeres termogràfiques instal·lades en aquests són capaços de realitzar efectives inspeccions en llocs que resulten de difícil accés. En tant, en el camp industrial són múltiples els avantatges de disposar de les aeronaus no tripulades per efectuar tasques d’inspecció que abans implicaven enormes riscos pel personal, o quedaven sota la intervenció d’helicòpters o avions, costosos i menys eficients.

Per això, les càmeres termogràfiques instal·lades en drons són una excel·lent inversió per aconseguir màxims resultats.