Com es realitzen les inspeccions d’obres amb drons?

Els drons constitueixen un gran avanç tecnològic que pot ser aprofitat per a la inspecció d’obres de construcció civil. Aquests aparells permeten aportar, mitjançant preses aèries, nous punts de vista, valor afegit a les obres i processos més optimitzats.

Ús dels drons per a la inspecció d’obres

La utilització de drons en la inspecció d’obres garanteix, en primera instància, la seguretat del personal que treballa en aquests processos. A continuació, s’esmenten tres grans usos que podem donar-los:

Inspecció del progrés de les obres

Economia, flexibilitat i practicitat són alguns dels beneficis que obtenim en captar vídeos i fotografies aèries amb drons durant els processos de construcció. Això fa possible observar el progrés des de diversos punts de vista, sense utilitzar helicòpters per a tal fi.

Creació de plans

En la planificació d’obres civils, les preses aèries obtingudes amb drons permeten inspeccionar de manera més eficaç les condicions del terreny destinat a la construcció. Això resulta important per als arquitectes, perquè els permet adonar-se de detalls que podrien passar desapercebuts.

Avaluació de l’estat d’edificacions

Els drons estan perfectament dissenyats per a detectar esquerdes i defectes estructurals en edificis. Això significa un gran avantatge enfront dels riscos que implica la utilització de bastides per al personal que a simple vista solia dedicar-se a avaluar les condicions d’una estructura.

Recorda, que el primordial en l’execució de tot projecte són l’eficiència i l’eficàcia. Recórrer a la utilització de drons en la inspecció d’obres es tradueix en economia tant com en seguretat per al personal que realitza les labors.

Tot el que cal saber sobre l’ús dels drons

La innovació tecnològica ha comportat l’arribada dels drons. Aquests vehicles aeris no tripulats (UAV), en inici van ser un element propici per a l’oci. Després, es van convertir en una eina de treball per facilitar els procediments que solien ser complexos i requerien major inversió en temps i recursos.

Quins són els requisits per a l’ús de drons?

En pocs anys, la legislació, les condicions d’ús i l’objecte d’utilitzar els drons han canviat significativament. A continuació, enumerem algunes condicions que s’han de complir a l’utilitzar-los:

  • Posseir llicència d’UAV per pilotar.
  • Volar en hores del dia i sota òptimes condicions meteorològiques.
  • Mantenir lluny d’edificis en ciutats i de llocs habitados.
  • Mantenir una distància mínima de 500 metres entre el pilot i el dron.
  • Volar a una alçada no major als 120 metres .

Mitjançant l’Estudi Aeronàutic de Seguretat, el Pla de Vol, Manual d’operacions i complint amb els requisits d’AESA, podem volar a qualsevol lloc.

Quins tipus d’ús pot donar-se als drons?

Els drons actualment constitueixen una eina de treball primordial que abasta múltiples àrees. Aquest tipus de tecnologia té alta demanda en infraestructura, edificació, agricultura i transport.

L’aplicació de drons en infraestructura permet el manteniment i l’inventari d’actius, així com la detecció d’intrusos i la seguretat de el lloc. També possibilita la supervisió i seguiment de projectes.

D’aquesta manera, els drons garanteixen mesuraments a través de les fotografies que capturen, a un cost reduït enfront de la tradicional utilització de l’helicòpter. En carreteres i autopistes poden detectar incidents de manera efectiva, entre altres funcions.

En edificació es fan servir per a aixecaments topogràfics, inspeccions en llocs inaccessibles per a diagnosi i detecció de patologies, manteniment d’edificis. Podem veure on la vista no arriba.

Definitivament, utilitzar drons estalvia temps, augmenta l’eficiència i l’automatització de les operacions. Es preveu que mitjançant una nova legislació es permeti explorar més amb aquesta tecnologia per a l’ús professional.