Com ajuden en els treballs de camp els drons agricultors?

És tan àmplia la cobertura funcional dels drons, que fins al camp són utilitzats amb alta eficiència. Per això, és important saber que, en el tractament de la producció i els cultius de diversos rubros, els drones tenen un paper important.

¿Per què utilitzar drons en l’agricultura?

Els drones estan dissenyats per obtenir preses aèries professionals, aquesta característica et permetrà saber en l’àrea de l’agricultura, per exemple, si hi ha problemes de fertilitat, fuites en el sistema de reg o plagues atacant els cultius.

A continuació, enumerem els usos que pots donar-los als drones agricultors:

En la cura dels cultius

Permeten detectar i controlar la presència de mala herba, fer ús eficient de el sistema de reg i determinar la possible manca de nutrients i fertilitzants. Utilitzar drones en l’agricultura proporciona l’avantatge de conèixer en temps real i sense major esforç, les dades necessàries per aplicar cures i manteniment eficient dels cultius.

En el control de plagues

Treballs de fumigació per eradicar plagues i malalties, són possibles mitjançant la utilització de drones. La seva funció possibilita que els tècnics siguin capaços de detectar a temps possibles focus de proliferació de plagues.

A més de l’ús en l’agricultura, els drones també tenen un paper fonamental en la ramaderia. Aquests elements voladors no tripulats poden vigilar el pasturatge de bestiar, albirar el desplaçament dels bancs de peixos i, també, prendre la temperatura als animals per detectar possibles malalties.

Els drones permeten l’agricultor prendre les mesures pertinents i oportunes per solucionar els inconvenients. Parlem de l’anomenada “agricultura intel·ligent”.

Drons amb càmeres termogràfiques per a realitzar inspeccions industrials

L’avanç tecnològic aporta significativament a el món industrial. La càmera termogràfica instal·lada a drons, és una eina de gran valor per a efectuar inspeccions industrials, a causa que proporciona la presa d’imatges i vídeos de manera altament eficient en els processos.

Quins són els avantatges d’emprar càmeres termogràfiques en drons?

Les càmeres termogràfiques garanteixen l’observació de la temperatura de les superfícies sense tenir contacte directe amb aquestes. D’allí, la importància d’utilitzar-les en les inspeccions d’obres on es mereix prendre la temperatura dels elements. Tal és el cas de les inspeccions energètiques, torres d’alta tensió, aerogeneradors i horts solars, per exemple.

A continuació, enumerem una sèrie d’avantatges que proporcionen les càmeres termogràfiques a l’ésser instal·lades en drons per a efectuar inspeccions industrials:

  • Detecten fuites i avaries que difícilment són detectats a simple vista en grans obres industrials.
  • Detecten focus d’incendis forestals, fuites elèctriques i plagues en els camps.
  • Poden localitzar persones en cas de sinistres i catàstrofes.

Unit als avantatges operatives que posseeixen els drons, les càmeres termogràfiques instal·lades en aquests són capaços de realitzar efectives inspeccions en llocs que resulten de difícil accés. En tant, en el camp industrial són múltiples els avantatges de disposar de les aeronaus no tripulades per efectuar tasques d’inspecció que abans implicaven enormes riscos pel personal, o quedaven sota la intervenció d’helicòpters o avions, costosos i menys eficients.

Per això, les càmeres termogràfiques instal·lades en drons són una excel·lent inversió per aconseguir màxims resultats.

Inspeccions d’infraestructures amb drons: coneix els seus avantatges

La utilització de drons és cada vegada més emprada en diverses àrees. En l’àmbit de l’món industrial les inspeccions d’infraestructures amb drons proporcionen múltiples avantatges, amb eficiència, precisió i seguretat en els treballs.

Per què utilitzar drons en la inspecció d’infraestructures?

L’ús d’aeronaus no tripulades, els coneguts drons, està contribuint significativament en l’eficiència en inspeccions d’infraestructures des de dalt. Les empreses estan apostant cada dia més per l’ús d’aquests aparells, a causa de les múltiples avantatges que proporcionen:

Disminueixen les despeses operatives

Actualment, la presència de les aeronaus no tripulades aporta el gran benefici d’obtenir plànols aeris, des varietat d’angles, sense haver de pagar alts costos per això, el que fins llavors es limitava a l’ús d’avions i helicòpters, que a la fi de comptes resulta més costós i menys eficient.

Disminueix riscos laborals

Els drons redueixen significativament els riscos d’accidents laborals des de les altures. Abans, els inspectors tenien l’obligació de moure sobre les infraestructures per determinar els detalls i avenços de l’obra, situació que ara mereix només la gestió dels drons.

Garanteix precisió i perfecció

La mida i les característiques de l’dron permet accedir a zones de difícil accés, la qual cosa resulta molt eficaç en la inspecció d’obres d’infraestructura. L’equipament de l’dron amb càmeres termogràfiques assegura la transmissió de preses aèries de valor per l’inspector.

Dia a dia la innovació tecnològica va guanyant terreny en el desenvolupament industrial. Un clar exemple d’això és la utilització de drons en la inspecció d’obres d’infraestructura, que assegura eficiència i qualitat en els treballs que abans implicaven grans riscos per al personal.

Com es realitzen les inspeccions d’obres amb drons?

Els drons constitueixen un gran avanç tecnològic que pot ser aprofitat per a la inspecció d’obres de construcció civil. Aquests aparells permeten aportar, mitjançant preses aèries, nous punts de vista, valor afegit a les obres i processos més optimitzats.

Ús dels drons per a la inspecció d’obres

La utilització de drons en la inspecció d’obres garanteix, en primera instància, la seguretat del personal que treballa en aquests processos. A continuació, s’esmenten tres grans usos que podem donar-los:

Inspecció del progrés de les obres

Economia, flexibilitat i practicitat són alguns dels beneficis que obtenim en captar vídeos i fotografies aèries amb drons durant els processos de construcció. Això fa possible observar el progrés des de diversos punts de vista, sense utilitzar helicòpters per a tal fi.

Creació de plans

En la planificació d’obres civils, les preses aèries obtingudes amb drons permeten inspeccionar de manera més eficaç les condicions del terreny destinat a la construcció. Això resulta important per als arquitectes, perquè els permet adonar-se de detalls que podrien passar desapercebuts.

Avaluació de l’estat d’edificacions

Els drons estan perfectament dissenyats per a detectar esquerdes i defectes estructurals en edificis. Això significa un gran avantatge enfront dels riscos que implica la utilització de bastides per al personal que a simple vista solia dedicar-se a avaluar les condicions d’una estructura.

Recorda, que el primordial en l’execució de tot projecte són l’eficiència i l’eficàcia. Recórrer a la utilització de drons en la inspecció d’obres es tradueix en economia tant com en seguretat per al personal que realitza les labors.

Tot el que cal saber sobre l’ús dels drons

La innovació tecnològica ha comportat l’arribada dels drons. Aquests vehicles aeris no tripulats (UAV), en inici van ser un element propici per a l’oci. Després, es van convertir en una eina de treball per facilitar els procediments que solien ser complexos i requerien major inversió en temps i recursos.

Quins són els requisits per a l’ús de drons?

En pocs anys, la legislació, les condicions d’ús i l’objecte d’utilitzar els drons han canviat significativament. A continuació, enumerem algunes condicions que s’han de complir a l’utilitzar-los:

  • Posseir llicència d’UAV per pilotar.
  • Volar en hores del dia i sota òptimes condicions meteorològiques.
  • Mantenir lluny d’edificis en ciutats i de llocs habitados.
  • Mantenir una distància mínima de 500 metres entre el pilot i el dron.
  • Volar a una alçada no major als 120 metres .

Mitjançant l’Estudi Aeronàutic de Seguretat, el Pla de Vol, Manual d’operacions i complint amb els requisits d’AESA, podem volar a qualsevol lloc.

Quins tipus d’ús pot donar-se als drons?

Els drons actualment constitueixen una eina de treball primordial que abasta múltiples àrees. Aquest tipus de tecnologia té alta demanda en infraestructura, edificació, agricultura i transport.

L’aplicació de drons en infraestructura permet el manteniment i l’inventari d’actius, així com la detecció d’intrusos i la seguretat de el lloc. També possibilita la supervisió i seguiment de projectes.

D’aquesta manera, els drons garanteixen mesuraments a través de les fotografies que capturen, a un cost reduït enfront de la tradicional utilització de l’helicòpter. En carreteres i autopistes poden detectar incidents de manera efectiva, entre altres funcions.

En edificació es fan servir per a aixecaments topogràfics, inspeccions en llocs inaccessibles per a diagnosi i detecció de patologies, manteniment d’edificis. Podem veure on la vista no arriba.

Definitivament, utilitzar drons estalvia temps, augmenta l’eficiència i l’automatització de les operacions. Es preveu que mitjançant una nova legislació es permeti explorar més amb aquesta tecnologia per a l’ús professional.